nga Holand"> Transporti i Kufomave nga Holand per Vendlindje

Transporti i Kufomave nga Holand

+49 160 938 570 90

Bartja e kufomave nga Holanda e kryejm në mënyr profesionale, me përvoj shumëvjeqare nga të gjitha rajonet e Holandës.
Transportin e kufomave e kryejm simbas nevojes - me aeroplan, makina speciale.